Захист прав інтелектуальної власності
   знаки для товарів та послуг, патенти, винаходи, корисні моделі


Профессиональная и быстрая регистрация ооо в Киеве. ; Бюро технических переводов письменный перевод.

Знаки для товарів та послуг


Як отримати свідоцтво України на знак для товарів і послуг
Які умови надання правової охорони знака
Які позначення не можуть одержати правову охорону
Які права має власник свідоцтва України на знак для товарів і послуг
Подання заявки
Заявка
Розгляд заявки
Реєстрація знака в іноземних державах

Винаходи та корисні моделі


Що таке винахід та як він охороняється в Україні
Якому винаходу надається правова охорона
Хто має право на одержання патенту
Які права має власник патенту на винахід
Як отримати патент України на винахід
Розгляд заявки

Промислові зразки


Як отримати патент України на промисловий зразок
Які умови надання правової охорони промислового зразка
Хто має право на одержання патенту на промисловий зразок
Які права має власник патенту на промисловий зразок
Подання заявки
Заявка
Експертиза заявки
Патентування промислового зразка в іноземних державах

Топографії інтегральних мікросхем


Що таке топографія інтегральної мікросхеми та як вона охороняється в Україні
Які умови надання правової охорони на топографію IMC
Хто має право на реєстрацію топографії IMC
Які права надає власнику реєстрація топографії IMС
Подання заявки
Розгляд заявки

Зазначення походження товару


Права, що випливають із реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на його використання
Подання заявки
Заявка
Експертиза заявки

СЛОВНИК ТЕРМIНIВ

автоматизована система
автор
автор сорту (селекціонер)
автор фільму
адміністративна інформація (дані)
аудіовізуальна інформація
аудіовізуальний твір
база даних (компіляція даних)
блокування інформації в системі
ботанічний таксон
виготовлювач видавничої продукції
видавець
видавництво
видавнича організація
видавнича продукція
видавнича справа
видання
видова назва товару
виключне право
виключне право на фільм
виконавець
виконавець фільму
використання сорту
винахід (корисна модель)
винахідник
виробник відеограми
виробник реклами
виробник фільму
виробник фонограми
виробництво фільму
виток інформації
вихідні матеріали фільму
відеограма
відеозапис
відтворення
власник інформації
власник системи
власник сорту
внутрішня реклама
галузі інформації
географічне зазначення походження (ГЗП) товару
географічне місце
громадське телерадіомовлення
гудвіл
дата першого використання топографії IMC
деклараційний патент на винахід
деклараційний патент на корисну модель
деклараційний патент на секретну корисну модель
демонстратор фільму
демонстрування (публічний показ, публічне сповіщення і публічна демонстрація) фільму
державна система правової охорони інтелектуальної власності
державний фонд фільмів
джерела інформації
дистриб’ютор фільму
доведення до загального відома
документ
доменне ім'я
доступ до інформації в системі
друковані засоби масової інформації (преса) в Україні
дублювання фільму
загальнонаціональний канал мовлення
зазначення походження товару
запатентований промисловий зразок
запис (звукозапис, відеозапис)
засіб масової інформації еротичного характеру
засіб масової інформації рекламного характеру
захист інформації в системі
зберігання фільму
звукозапис
здавання у майновий найм
знак
знищення інформації в системі
зовнішня реклама
інтегральна мікросхема (IMC)
інформаційна діяльність
інформаційна послуга
інформаційна продукція
інформаційна (автоматизована) система
інформаційний запит щодо доступу до офіційних документів
інформаційно-телекомунікаційна система
інформація
інформація державних органів та органів місцевого і регіонального самоврядування
канал мовлення
кваліфіковане зазначення походження товару
кінематографія
кінопроект
комерційна таємниця
компіляція даних
комплексна система захисту інформації
комп’ютерна програма
контрафактний примірник твору, фонограми, відеограми
користувач інформації в системі
криптографічний захист інформації
логотип (фірмовий, торговий знак)
масова інформація
міжнародний стандартний номер книги (ISBN)
МКТП
мовлення (телебачення і радіомовлення)
назва місця походження ( НМП) товару
наклад
наукове відкриття
національний екранний час
національний фільм
недобросовісна реклама
нематеріальний актив
несанкціоновані дії щодо інформації в системі
обробка інформації в системі
озвучення фільму
оприлюднення (розкриття публіці) твору
опублікування твору, фонограми, відеограми
організація ефірного мовлення
організація кабельного мовлення
організація колективного управління (організація колективного управління майновими правами)
організація мовлення
патент (патент на винахід, деклараційний патент на винахід, деклараційний патент на корисну модель, патент (деклараційний патент) на секретний винахід, деклараційний патент на секретну корисну модель)
патент на винахід
патент (деклараційний патент) на секретний винахід
підприємницька діяльність у кінематографії
порівняльна реклама
порушення цілісності інформації в системі
порядок доступу до інформації в системі
поширення сорту
похідний твір
право власності на інформацію
право інтелектуальної власності
правова інформація
преса
примірник відеограми
примірник твору
примірник фонограми
прихована реклама
продюсер аудіовізуального твору
продюсер фільму
продюсерська система
прокат фільму
прокатник фільму
промисловий зразок
просте зазначення походження товару
професійна кінематографічна діяльність
пряма трансляція
псевдонім
публічне виконання
публічна демонстрація аудіовізуального твору, відеограми
публічний показ
публічне сповіщення (доведення до загального відома)
радіомовлення
раціоналізаторська пропозиція
режим доступу до інформації
реєстр сортів
реклама
реклама на транспорті
рекламні засоби
рекламодавець
репрографічне відтворення (репродукування)
репродукування
розповсюджувач реклами
розповсюдження об’єктів авторського права і (або) суміжних прав
розповсюдження (прокат) фільму
розповсюджувач (дистриб’ютор, прокатник) фільму
роялті
розклад мовлення телерадіоорганізацій
розповсюджувач видавничої продукції
свідоцтво
свідоцтво про авторство на сорт
секретний винахід (секретна корисна модель)
селекціонер
службовий винахід (корисна модель)
службові обов’язки
службовий твір
сорт рослин
соціальна реклама
соціальне телерадіомовлення
соціологічна інформація
споживач видавничої продукції
споживачі реклами
спонсорство
статистична інформація
суборенда каналу мовлення
суб’єкт кінематографії
субтитрування фільму
суспільне надбання
суспільне телерадіомовлення
суспільно необхідні видання
твір архітектури
твір образотворчого мистецтва
твір ужиткового мистецтва
телебачення
телекомунікаційна система
телекомунікація
телерадіоорганізація (редакція, студія, агентство, об’єднання, асоціація, компанія, радіостанція тощо)
телерадіопрацівник
телерадіопрограма
телерадіоцентр (телецентр, радіоцентр, технічний центр телерадіомовлення)
технічний захист інформації
технічні засоби захисту
технічні засоби мовлення
тираж (наклад)
трансляція
товар
топографія IMC
установа
фільм
фільмокопія
фонограма
цитата
інформація про особу
інформація про управління правами
ім’я автора
© 2008, info@sdip.kiev.ua